Norsk biografisk leksikon


Skriv inn ID og kode som du har fått tilsendt

Du har fått tilsendt brev eller e-post med en ID og en kode for å få tilgang til å signere. Du kan ikke gå videre uten å ha ID og kode.

Trenger du hjelp?
Kontakt redaksjonen på redaksjonen@snl.no
eller ring Ida Scott på telefon ‭414 40 709‬.

Kan vi få lov til å oppdatere artiklene du har skrevet i Norsk biografisk leksikon?

Norsk biografisk leksikon (NBL) var et fantastisk verk da det ble gitt ut for snart 20 år siden, men en del av artiklene har ikke tålt tidens tann. Det gjelder særlig personer som har hatt en aktiv karrière de siste 20 årene, men også historiske personer der forskningen har gitt oss ny kunnskap.

Kontrakten mellom deg som NBL-forfatter og Kunnskapsforlaget legger dessverre store begrensninger for om redaksjonen kan oppdatere artiklene. Foreningen Store norske lekskikon har fått overdratt forlagsretten til Norsk biografisk leksikon, Store norske leksikon og Store medisinske leksikon fra Kunnskapsforlaget.

Redaksjonen i Store norske leksikon ønsker nå å få lov til å oppdatere artiklene som stammer fra NBL. For å kunne gjøre dette må NBL-forfatterne signere SNLs standardkontrakt for forfattere. Denne gir tilknyttede fagansvarlige og redaksjonen lov til å oppdatere og kvalitetssikre artiklene.

SNLs standardkontrakt er utformet i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), og er tilpasset behovet et leksikon har for å kunne hente inn nye fagfolk når gamle går av, og redaksjonens behov for å kunne oppdatere alle artikler i leksikonet.

Artiklene i NBL vil bli slått sammen med tilsvarende artikler i SNL, slik at det bare finnes én artikkel om hver person i leksikonet. Dette er bedre for leserne, det er mange som blir forvirret av at vi har flere artikler om samme person i dag. De opprinnelige NBL-artiklene er bevart hos Nasjonalbiblioteket.

Det vil ta flere måneder å flytte og oppdatere artiklene. Dersom du ønsker det vil vi veldig gjerne at du oppdaterer teksten dersom det er behov for det. Ta i så fall kontakt med redaksjonen@snl.no. Dersom du mener at én av artiklene du har skrevet bør slettes av andre grunner ber vi også om at du tar kontakt.

Spørsmål eller kommentarer? Ta en titt på svar på spørsmål vi har fått. Dersom du ikke finner svaret på det du lurer på der kan du ta kontakt med oss på redaksjonen@snl.no.